Bil. Perkara Nama Borang/ Memo/ Dokumen
 1.  Jemputan ke Sesi Taklimat Peralihan Sistem MyPhyto Tahun 2022. Maklumat Lanjut... Poster Taklimat Peralihan kepada Sistem MyPhyto Tahun 2022
 2.  Pemakluman Perubahan Pauntan (Link) Sistem MyPhyto . Maklumat Lanjut... Surat Pemakluman Perubahan Pautan (Link) Sistem MyPhyto
 3.  Perlaksanaan Penggunaan No. Pendaftaran NPPO Baharu bagi Fasiliti Pemprosesan untuk Eksport Mulai 1 April 2022. Maklumat Lanjut... Perlaksanaan Penggunaan No. Pendaftaran NPPO Baharu bagi Fasiliti Pemprosesan untuk Eksport Mulai 1 April 2022
 4.  New Zealand's Import Health Standard for Personal Consignments of Products for Human Consumption and Personal Effects. Maklumat Lanjut... New Zealand IHS - Personal Consignments of Products for Human Consumption and Personal Effects
 5.  Pendaftaran Pengilang/ Pengeksport Makanan ke China bagi Tujuan Pengeksportan ke China Selepas Januari 2022. Maklumat Lanjut... Pendaftaran Pengilang/ Pengeksport Makanan ke China bagi Tujuan Pengeksportan ke China Selepas Januari 2022
 6.  Notis Permulaan Operasi Pejabat Pengeluar Sijil Fitosanitasi BBT Temerloh, Pahang. Maklumat Lanjut... AF (PC) Notis Permulaan Operasi Pejabat Pengeluar Sijil Fitosanitasi BBT Temerloh, Pahang 24092021
 7.  Pengeluaran Sijil Fitosanitasi untuk Eksport Bahan Tanaman Durian . Maklumat Lanjut... AF (Durian) Pengeluaran Sijil Fitosanitasi untuk Eksport Bahan Tanaman Durian 30062021
 8.  Phytosanitary Requirements for the importation of Plant Products for Animal Feed from All Countries into New Zealand.. Maklumat Lanjut... Import Health Standard for the Importation of Processed Animal Feed of Plant Origin from all countries.
 9.  Export Certification for Palm Kernel Expeller (PKE)/ Palm Kernel Meal (PKM)/ Palm Kernel Cake (PKC)/ Palm Kernel Pellets (PKP) to New Zealand and Other Countries. Maklumat Lanjut... Work Instructions
 10.  Kaedah Untuk Allow Pop-Up Blocker Bagi Pembayaran Dalam Talian. Maklumat Lanjut... Kaedah Untuk Allow Pop-Up Blocker Bagi Pembayaran Dalam Talian
 11.  Pelaksanaan Peraturan Baru Untuk Pengeksportan Produk Pertanian Ke Negara Kesatuan Eropah (EU). Maklumat Lanjut... Pelaksanaan Peraturan Baru Untuk Pengeksportan Produk Pertanian Ke Negara Kesatuan Eropah (EU)
 12.  List of Registered Malaysian Frozen Durian Pulp and Paste Processing Facilities for Export to China. Maklumat Lanjut... List of Registered Malaysian Frozen Durian Pulp and Paste Processing Facilities for Export to China – Updated on 2nd September 2021
 13.  List of Registered Malaysian Frozen Durian Whole Fruit Processing Facilities for Export to China. Maklumat Lanjut... List of Registered Malaysian Frozen Durian Whole Fruit Processing Facilities for Export to China – Updated on 2nd September 2021
 14.  Syarat Pengeksportan Durian ke New Zealand. Maklumat Lanjut... Syarat Pengeksportan Durian ke New Zealand
 15.  Kadar dan Caj Bayaran Pengeluaran Sijil Fitosanitasi dan Sijil/ Permit CITES. Maklumat Lanjut... Kadar dan Caj Bayaran Pengeluaran Sijil Fitosanitasi dan Sijil/ Permit CITES
 16.  Pindaan Jadual Pertama dan Kedua Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 [Akta 686]. Maklumat Lanjut... Pindaan Jadual Pertama dan Kedua Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 [Akta 686]
 17.  Notifikasi Langkah-langkah Kawalan Pengimportan Tanaman, Buah-buahan dan Sayur-sayuran ke Negara United Arab Emirates (UAE). Maklumat Lanjut... Notifikasi Langkah-langkah Kawalan Pengimportan Tanaman, Buah-buahan dan Sayur-sayuran ke Negara United Arab Emirates (UAE)
 18.  Notifikasi Langkah-langkah Kecemasan dan Larangan Sementara Pengeksportan Cili, Peria, Terung dan Jagung ke Negara Kesatuan Eropah (EU). Maklumat Lanjut... Notifikasi Langkah-langkah Kecemasan dan Larangan Sementara Pengeksportan Cili, Peria, Terung dan Jagung ke Negara Kesatuan Eropah (EU)
 19.  Provisional Approval on Palm Kernel Expeller (PKE) Facilities for Exports to New Zealand (Updated on 6th April 2022). Maklumat Lanjut... Provisional Approval on Palm Kernel Expeller (PKE) Facilities for Exports to New Zealand (Updated on 6th April 2022)
 20.  Prosedur Pemeriksaan Untuk Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Durian Sejuk Beku Yang Dieksport Ke China. Maklumat Lanjut... Prosedur Pemeriksaan Untuk Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Durian Sejuk Beku Yang Dieksport Ke China
 21.  Notis Permulaan Operasi Pejabat Pengeluar Sijil Fitosanitasi Pejabat Pertanian Daerah Raub, Pahang . Maklumat Lanjut... Notis Permulaan Operasi Pejabat Pengeluar Sijil Fitosanitasi Pejabat Pertanian Daerah Raub, Pahang
 22.  Notis Penutupan Operasi Pejabat Pengeluar Sijil Fitosanitasi Butterworth, Pulau Pinang. Maklumat Lanjut... Notis Penutupan Operasi Pejabat Pengeluar Sijil Fitosanitasi Butterworth, Pulau Pinang
 23.  Notifikasi Terhadap Produk Pulp Durian (Chilled) Malaysia ke Australia . Maklumat Lanjut... Notifikasi Terhadap Produk Pulp Durian (Chilled) Malaysia ke Australia
 24.  Sijil Fitosanitasi untuk Kayu dan Hasil-hasil Kayu. Maklumat Lanjut... Sijil Fitosanitasi untuk Kayu dan Hasil-hasil Kayu
 25.  Larangan Eksport Produk Citrus ke Negara European Union (EU). Maklumat Lanjut... Larangan Eksport Produk Citrus ke Negara European Union (EU)
 26.  Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Komoditi Selasih (Basil). Maklumat Lanjut... Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Komoditi Selasih (Basil)
 27.  Penambahbaikan dan Tindakan Ke atas Syarikat Yang Menerima Notifikasi Dari Pihak Negara Pengimport . Maklumat Lanjut... Penambahbaikan dan Tindakan Ke atas Syarikat Yang Menerima Notifikasi Dari Pihak Negara Pengimport
 28.  Larangan Mengeksport Tumbuhan Licuala sp. dan Bucephalandra sp. Ke Republic of Korea. Maklumat Lanjut... Larangan Mengeksport Tumbuhan Licuala sp. dan Bucephalandra sp. Ke Republic of Korea
 29.  Arahan Fitosanitasi Bagi Pengeksportan Produk Pertanian ke Timor Leste. Maklumat Lanjut... Arahan Fitosanitasi
 30.  Arahan Fitosanitasi Bagi Pengeksportan Komoditi yang Menjalankan Rawatan Fumigasi Heat Treatment ke Semua Negara. Maklumat Lanjut... Arahan Fitosanitasi
 31.  Changes Of Malaysian Phytosanitary Certificate Printed Form. Maklumat Lanjut... Information Letter And Sample Of New Phytosanitary Certificate (Export & Re-Export)
 32.  Arahan Pengesahan Hasil Ladang Bagi Permohonan Sijil Fitosanitasi Untuk Eksport Buah Manggis Ke China. Maklumat Lanjut... Arahan Pengesahan Hasil Ladang Bagi Permohonan Sijil Fitosanitasi Untuk Eksport Buah Manggis Ke China
 33.  Arahan Fitosanitasi Mengenai Pengisian Maklumat Bukan Berkaitan Fitosanitasi Dalam Sijil Fitosanitasi.. Maklumat Lanjut... Surat Ketetapan Pengisian Maklumat Sijil Fitosanitasi Berdasarkan Perkara 4 - “Specific Consideration For Preparation & Issuance Of Phytosanitary Certificates” ISPM 12
 34.  Arahan Fitosanitasi Bagi Eksport Buah Manggis ke Negara China. Maklumat Lanjut... Arahan Fitosanitasi Bagi Eksport Buah Manggis ke Negara China
 35.  Arahan Fitosanitasi Bagi Eksport Daun Sirih ke negara EU. Maklumat Lanjut... Arahan Fitosanitasi Bagi Eksport Daun Sirih ke negara EU
 36.  Pengeksportan Fresh Food of Plant Origin (FFPO) ke Indonesia. Maklumat Lanjut... Makluman Mengenai Pengeksportan FFPO ke Indonesia