Perhatian Kepada Semua Pengeksport

 


1. Pemakluman syarat pengeksportan durian ke New Zealand. Maklumat lanjut di ruangan informasi. [TERKINI] 


2. Pemakluman kadar dan caj bayaran pengeluaran Sijil Fitosanitasi dan Sijil/ Permit CITES yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian. Maklumat lanjut di ruangan informasi. 


3. Pindaan Jadual Pertama dan Kedua Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 [Akta 686]. Maklumat lanjut di ruangan informasi.


4. Permohonan penambahan produk baru hanya akan diproses pada setiap hari Rabu sahaja. Untuk penambahan maklumat produk baru, sila emelkan kepada Pentadbir Produk: produkmyphyto@gmail.com

 

5. Sebarang pertanyaan/ permasalahan mengenai pembayaran atas talian (online payment), sila emelkan kepada myphytotech@doa.gov.my

 


Harap Maaf!!
Kami mendapati anda menggunakan pelayar(browser) yang tidak serasi dengan aplikasi online ini. Untuk masa ini, pihak kami hanya membenarkan pelayar "Firefox" dan "Chrome" sahaja.
Harap maklum.